pro všechny, kterým je blízká spiritualita Charlese de Foucaulda, malé sestry Magdalény Ježíšovy a sv. Terezie z Lisieux

Archiv Listopad 2007

27. 11. 2007 13:11

O pokoře a důvěře... "Trpme s hořkostí, bez odvahy!... "Ježíš trpěl se smutkem! Mohla by duše trpět beze smutku?..." My bychom chtěli trpět velkodušně, velkoryse!... Jaká iluze!... Nechtěli bychom nikdy klesnout?... Co na tom záleží, Ježíši,…


27. 11. 2007 10:12

Dítě ty mé jméno znáš a Tvůj hlas mi říká sladce: když se cele odevzdáš, přejmu kormidlo tvé bárce. Svatá Terezka se cele odevzdala Ježíši. On se stal Králem jejího života. Nechme ho také, aby převzal kormidlo našeho života. Tímto obrazem vyjádřila…


Evangelium a duchovní literatura vypočítává všechny možné kroky důležité pro cestu k Bohu (modlitba, půst, odpuštění...)Vše má svůj význam, ale může toho na nás být příliš, nevíme, co dřív, vždyť je tolik věcí, za které se máme modlit, tolik lidí,…


3. 11. 2007 17:03

Usmívejte se...! Starosti, stres... i opravdové utrpení... Kolik toho je v nás i kolem nás. Myšlenky i srdce se točí kolem trápení a je stále těžší se od něj odpoutat... Moc mě oslovila tahle slova malé sestry Magdalény: Zůstaňte v pokoji...,…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio